گواهینامه Commercial SSL - DV

مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Positive SSL

مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا Comodo SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Com SSL - DV مخصوص دامنه IR

مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
سازگاری با WebTrust